Portfolio

Hier een overzicht wat Get2Better zoal doet.

Huisstijl Breda DuurSaam

Breda DuurSaam is een onafhankelijke coƶperatie die projecten die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving opzet, begeleidt en uitvoert. Deze projecten richten zich op energiebesparing, duurzame energie, lokaal voedsel, bewust consumeren, wonen en mobiliteit. Zij gaan samen met burgers, bedrijven, onderwijs en overheid in Breda concreet werk maken van duurzame ontwikkeling.

In de huisstijl moest duidelijk naar voren komen dat zij zich specifiek richten op Breda en omstreken. Gekozen is om het het wapen van Breda te vergroenen en het een licht karakter te geven. De kleuren die terugkomen in het logo staan voor wind, zon en natuur.

  • Visitekaartje is gedrukt op 100% gerecycled papier.
  • Kaartje is gedrukt bij een lokale duurzame drukker.
  • Er wordt bewust gekozen om zo min mogelijk gebruik te maken van papier.

Bezoek site

Random Portfolio