Portfolio

Hier een overzicht wat Get2Better zoal doet.

Huisstijl BredaNu

In 2013 bepaalt het Commissariaat voor de Media wie de komende vijf jaar de lokale zendvergunning voor de gemeente Breda krijgt. BredaNu dingt mee naar deze vergunning voor deze periode. BredaNu is een fris omroepinitiatief dat met een overtuigende visie de vergunning tot en met 2018 wil bemachtigen.

Mij is gevraagd om een huisstijl te ontwerpen voor deze nieuwe lokale omroep in Breda. Sure! Get2Better toont zijn maatschappelijke betrokkenheid is aan de slag gegaan. Vooral ook omdat ik het belangrijk vind om de sociale cohesie van deze stad te versterken.

BredaNu wil dit bereiken door nauwe samenwerking met bedrijven, mediapartners, vrijwilligers en betrokken bewoners. De professionele nieuwsredactie van BredaNu luistert naar alle geledingen van de samenleving.

Met dat in het achterhoofd is er gekozen voor een fris, vrolijk en ‘sprekend’ logo. De presentatie is ondertussen geweest en zeer goed ontvangen. Graag gedaan!

De link met Breda?
Een beetje Bredanaar kan de kleurstelling vrij snel herleiden…

Bezoek site

Random Portfolio