volhoudbaar

  • Waarom kiezen voor FSC?

    Wat is FSC? Op de site van FSC staat het volgende: "FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) en is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. ...

    Posted at 12 juni 2011 | By : | Categories : Blog | 0 Comment